Національна Юридична Академія

Забезпечення якості освіти

Функцію моніторингу якості освітньої діяльності в НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ виконує окремий структурний відділ до якого входить педагогічно-методичний склад Академії. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, рішеннями вченої ради Академії, наказами ректора/директора.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
 • Формування політики гарантії забезпечення якості освіти в НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ.

 • Побудова ефективної структури управління щодо надання якісних освітніх послуг в НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ через розвиток людського капіталу, інтелектуального лідерства, технологічних досягнень на засадах прагнення досконалості, відкритості, змагальності та забезпечення принципу академічної доброчесності.

 • Побудова вдосконаленого відкритого гармонізованого та структурованого комунікативного простору в якому відбувається інформаційний обмін в Академії щодо усіх видів та результатів моніторингу через інформаційні ресурси НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ з метою формування компонентів культури якості вищої освіти.

 • Безперервний та систематичний моніторинг якості освітніх послуг відповідно до розроблених та затверджених показників у відповідності до міжнародного стандарту ISO 9001-2015.

 • Вивчення та впровадження інструментів гарантії якості вищої освіти та освітньої діяльності, через внутрішні аудити якості, системи ранжування, ґрунтуючись на досвіді вітчизняних та міжнародних освітніх установ, діяльність яких спрямована на систематичне поліпшення якості, з метою інтеграції навчального закладу до світового освітнього простору.

 • Організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ та формування на цій основі рекомендацій щодо покращання усіх складових освітнього процесу.

 • Проведення анкетування студентів з метою визначення якості отриманих освітніх послуг.

 • Аналіз звітних показників якості підготовки фахівців на факультетах при проведенні, як зрізів залишкових знань з дисциплін, так і незалежного заміру знань здобувачів вищої освіти в період екзаменаційної сесії.

 • Аналіз ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

 • Перевірка обліково-звітної документації щодо організації освітнього процесу.

 • Аналіз відповідності базової освіти науково-педагогічних працівників профілю дисциплін, що викладаються.

 • Надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості підготовки фахівців учасникам (викладачам і студентам) моніторингових заходів.

 • Розробка спільно з навчальними підрозділами Академії пакетів контрольних завдань, тестів, критеріїв оцінювання кожного об’єкту моніторингу у відповідності до існуючих стандартів і моделей якості.

 • Інформування суб’єктів і об’єктів моніторингу про його основні результати.

 • Координація діяльності факультетів, кафедр, відділів Академії з питань організації моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.

 • Підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених під час контрольних моніторингових перевірок.

«Платформа для підвищення кваліфікації адвокатів»

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень. Така відмітка про дотримання вимоги про щорічне підвищення кваліфікації у визначеному обсягу годин вноситься до профайлу адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (в новій редакції), з яким Ви можете ознайомитися за посиланням, покладає організацію та реалізацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні на Вищу школу адвокатури НААУ. НАЦОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ є закладом, який отримав акредитацію Експертної ради ВША НААУ та проводить заходи з підвищення кваліфікації для адвокатів для всіх регіонів України, більшість з яких доступні в онлайн-трансляції. Авторські курси присвячені найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування законодавства, огляду практики Європейського суду з прав людини, питанням адвокатської етики, розвитку практичних професійних навичок тощо.

До процесу підвищення кваліфікації як лектори залучені відомі адвокати, члени органів адвокатського самоврядування та Комітетів НААУ, науковці, судді. Всі лектори проходять попередню сертифікацію.

Вересень 2023

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1 Вересень
Немає подій
Events for 2 Вересень
Немає подій
Events for 3 Вересень
Немає подій
Events for 4 Вересень
Немає подій
Events for 5 Вересень
Немає подій
Events for 6 Вересень
Немає подій
Events for 7 Вересень
Немає подій
Events for 8 Вересень
Немає подій
Events for 9 Вересень
Немає подій
Events for 10 Вересень
Немає подій
Events for 11 Вересень
Немає подій
Events for 12 Вересень
Немає подій
Events for 13 Вересень
Немає подій
Events for 14 Вересень
Немає подій
Events for 15 Вересень
Немає подій
Events for 16 Вересень
Немає подій
Events for 17 Вересень
Немає подій
Events for 18 Вересень
Немає подій
Events for 19 Вересень
Немає подій
Events for 20 Вересень
Немає подій
Events for 21 Вересень
Немає подій
Events for 22 Вересень
Немає подій
Events for 23 Вересень
Немає подій
Events for 24 Вересень
Немає подій
Events for 25 Вересень
Немає подій
Events for 26 Вересень
Немає подій
Events for 27 Вересень
Немає подій
Events for 28 Вересень
Немає подій
Events for 29 Вересень
Немає подій
Events for 30 Вересень
Немає подій