Національна Юридична Академія

Центр медіації та менеджмент врегулювання конфліктів

Про медіацію

Медіація – позасудова процедура врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів його сторін за допомогою одного або кількох нейтральних посередників (медіаторів). Особливостями процесу медіації є чітка структурованість та гнучкість, а також орієнтованість на пошук взаємовигідного рішення, яке враховувало б інтереси кожного. Може бути корисною у багатьох конфліктах, а особливо тих, що чутливі до збереження стосунків у майбутньому і ризиків репутаційних втрат (сімейних, комерційних, трудових тощо). Може бути застосована незалежно від того, чи знаходиться справа у суді.

Основні принципи медіації

Підготовка медіаторів в НЮА

В НЮА окрім базової підготовки медіаторів, запроваджена спеціалізована підготовка відповідно до програм навчання.

Основна мета – напрацювання навичок проведення переговорів , в т.ч. з участю посередника (медіатора). Навчання проводиться тренерами, які пройшли тренінги для тренерів і є членам и міжнародної мережі тренерів CEDR (Великобританія), акредитовані як медіатори CEDR в рамках спільного проекту Міжнародної фінансової корпорації (Світовий банк), а також мають досвід проведення медіацій у комерційній, організаційній, сімейній сферах.

Програма для вас, якщо ви готові і прагнете:

 • зрозуміти систему управління конфліктами;
 • усвідомити оптимальну конфігурацію елементів системи управління конфліктами в вашій компанії;
 • діагностувати ступень ескалації конфлікту і застосувати адекватний інструмент для досягнення конструктивного результату
 • оволодіти інструментами і навичками по проведенню ефективних діалогів (фасилітація, медіація, підготовка до переговорів);
 • оволодіти інструментами роботи з довірою.

Чому варто взяти участь у програмі?

 • Розберете процес медіації від А до Я, роль медіатора та успішні кейси;
 • Відпрацюєте медіаційні техніки та прийоми для вирішення конфліктів у бізнес-середовищі;
 • Дізнаєтесь, як працювати на випередження — передбачати конфлікт або згортати його на початковій стадії;

Регулювання медіації

У світовій та європейській практиці при врегулюванні конфліктів (спорів) широкого застосування набув інститут медіації, який надає можливість обирати досудові і позасудові способи вирішення конфліктів (спорів) при збереженні можливості звернення до суду для  їх вирішення.

Так, 21 травня 2008 року Європейським Союзом було прийнято Директиву 2008/52/ЕС Європейського Парламенту та Ради ЄС, метою якої є спрощення доступу до методів альтернативного врегулювання спорів і сприяння мирному вирішенню спорів через стимулювання використання медіації та забезпечення збалансованих взаємовідносин між медіацією й судовим провадженням.

07 серпня 2019 року Міністром юстиції України було підписано від імені України Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про Міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації (Сінгапурська конвенція про медіацію). З метою ратифікації та імплементації вказаної Конвенції Україні необхідно прийняти спеціальний закон, який визначатиме основні положення, зокрема, щодо сфери застосування медіації, процедури її проведення та статусу медіаторів.

Ще донедавна законодавством України процедура медіації була неврегульованою, однак практика вирішення конфліктів (спорів) шляхом медіації поступово збільшується. Ситуація була змінена 16 листопада 2021 року, коли було прийнято Закон України «Про медіацію» (далі — Закон). Разом з тим, 15 грудня 2021 року Закон набрав чинності, у відповідності до положень Прикінцевих та перехідних положень. Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Відтак, Законом закріплюються правові засади та порядок проведення медіації в Україні. Зокрема, визначено, що медіація – це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів. Водночас, медіатор — спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію.

Передбачається, що процедура медіації поширюється на суспільні відносини, пов’язані з проведенням медіації з метою запобігання виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому або врегулювання будь-яких конфліктів (спорів), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим). Детальніше щодо положень Закону.

Базова підготовка

Курс підготовки «Базові навички медіатора»

 • здійснюється за програмою обсягом (тривалістю) 90 годин навчання, що включає в себе 45 годин практичного навчання

 • програма базової підготовки медіатора включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок 

 • програма буде корисною юристам, психологам, менеджерам, керівникам, консультантам, які хочуть опанувати навички ефективного вирішення конфліктів, налагодження співпраці та отримати засоби комунікації для перенесення фокусу на взаємовигідні рішення

Після проходження базової підготовки видається диплом, до якого додається перелік компонентів програми навчання і набутих компетентностей

НЮА забезпечує базову та спеціальну підготовку медіаторів

Спеціалізована підготовка

Курс підготовки «Базові навички медіатора»

 • здійснюється за короткостроковою програмою обсягом (тривалістю) 5 або 10 годин навчання, або довгостроковою – 25 або 35 годин навчання

 • програма спеціалізованої підготовки медіатора включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок

 • програма буде корисною юристам, психологам, менеджерам, керівникам, консультантам, які хочуть опанувати навички ефективного вирішення конфліктів, налагодження співпраці та отримати засоби комунікації для перенесення фокусу на взаємовигідні рішення

Після проходження спеціалізованої підготовки видається міжнародний сертифікат із зазначенням прослуханих годин програми навчання

Реєстрація

Сертифікат «Базові навички медіатора»

Час кризи – час обмежених ресурсів. Ми знаємо, що медіація допомагає знайти додатковий ресурс, особливо, якшо йдеться про конфлікт. Тому зараз – час МЕДІАТОРА!

Медіатор може бути затребуваним в будь-якій організації. Професіонали в сфері організаційного розвитку, людських ресурсів, права та кримінальної юстиції можуть бути зацікавленими в отримані знань та розвиткові навичок, що надає програма Базові навички медіатора.

Для кого програма буде корисною:

 • всім, хто бажає покращити свої комунікативні та переговорні навички;
 • суддям та представникам судової влади;
 • адвокатам, нотаріусам, юристам;
 • топ-менеджерам, керівникам департаментів
 • керівникам департаментів управління людьми
 • профспілковим діячам;
 • працівникам сфери освіти;
 • представникам органів влади та громадським діячам;
 • психологам, соціологам, консультантам.

Конфлікти є невід’ємною частиною життя і це нормально. Для вирішення та врегулювання конфліктів у світлі винайшли такий дієвий механізм як медіація (посередництво).

Протягом останніх років спостерігається значне зростання попиту на посередників у вирішенні конфліктів як на громадській арені, так і в бізнес середовищі.

Кваліфіковані та підготовлені медіатори відіграють важливу роль у вирішенні спорів між людьми та між організаціями.

Мета медіації полягає в вирішенні спору мирним шляхом та сприяє взаєморозумінню на соціальному, організаційному правовому та політичному рівнях.

Переваги медіації:

 • Медіація працює з інтересами двох сторін на відміну від інших способів вирішення конфліктів.

 • Економить час та ресурси

 • Носить добровільний та конфіденційний характер

 • Надає можливість зберегти взаємоповагу та добрі стосунки

Програма навчання

Курс підготовки «Базові навички медіатора»

Введення в медіацію

Альтернативні способи вирішення спорів

Процес медіації

Моделі та стилі медіації
Теорія та практика посередництва

Психологічні основи конфліктології

Навички та стратегії втручання у вирішення конфліктів

Модуль спеціалізації за вибором

Бізнес медіація
Спори в сфері інтелектуальної власності

Курси для медіаторів

Тривалість навчання:
95 аудиторних годин, 4 місяця
8 навчальних модулів, у рамках яких передбачено: 30% -теоретичної частини і 70% -практики.

Формат:
2 дні 2 рази на місяць

Тренери:
Висококваліфіковані фахівці, досвідчені медіатори

32 500
 • Усі слухачі матимуть змогу відпрацювати різні моделі та стилі медіації.
 • Після закінчення програми учасники отримують сертифікат
Ми знаходимось

вул. Пушкінська, 9,
Київ, 01030

Контактна інформація
слідкуйте за нами

© 2022 Національна Юридична Академія

«Платформа для підвищення кваліфікації адвокатів»

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень. Така відмітка про дотримання вимоги про щорічне підвищення кваліфікації у визначеному обсягу годин вноситься до профайлу адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (в новій редакції), з яким Ви можете ознайомитися за посиланням, покладає організацію та реалізацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні на Вищу школу адвокатури НААУ. НАЦОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ є закладом, який отримав акредитацію Експертної ради ВША НААУ та проводить заходи з підвищення кваліфікації для адвокатів для всіх регіонів України, більшість з яких доступні в онлайн-трансляції. Авторські курси присвячені найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування законодавства, огляду практики Європейського суду з прав людини, питанням адвокатської етики, розвитку практичних професійних навичок тощо.

До процесу підвищення кваліфікації як лектори залучені відомі адвокати, члени органів адвокатського самоврядування та Комітетів НААУ, науковці, судді. Всі лектори проходять попередню сертифікацію.

Листопад 2023

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 Листопад
Немає подій
Events for 2 Листопад
Немає подій
Events for 3 Листопад
Немає подій
Events for 4 Листопад
Немає подій
Events for 5 Листопад
Немає подій
Events for 6 Листопад
Немає подій
Events for 7 Листопад
Немає подій
Events for 8 Листопад
Немає подій
Events for 9 Листопад
Немає подій
Events for 10 Листопад
Немає подій
Events for 11 Листопад
Немає подій
Events for 12 Листопад
Немає подій
Events for 13 Листопад
Немає подій
Events for 14 Листопад
Немає подій
Events for 15 Листопад
Немає подій
Events for 16 Листопад
Немає подій
Events for 17 Листопад
Немає подій
Events for 18 Листопад
Немає подій
Events for 19 Листопад
Немає подій
Events for 20 Листопад
Немає подій
Events for 21 Листопад
Немає подій
Events for 22 Листопад
Немає подій
Events for 23 Листопад
Немає подій
Events for 24 Листопад
Немає подій
Events for 25 Листопад
Немає подій
Events for 26 Листопад
Немає подій
Events for 27 Листопад
Немає подій
Events for 28 Листопад
Немає подій
Events for 29 Листопад
Немає подій
Events for 30 Листопад
Немає подій