Національна Юридична Академія

Приватний заклад вищої освіти НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ (НЮА) розпочинає набір слухачів на підготовчі курси до вступу до національних та іноземних закладів вищої освіти і коледжів. Програми навчання передбачають комплексну підготовку учнів 9-х та 11-х класів, випускників шкіл та коледжів до ЗНО, НМТ, ЄВІ, ЄФВВ та вступу до найпрестижніших юридичних закладів вищої освіти України та світу, зокрема до освітніх закладів «Ліги плюща».

Академія проводить:

Підготовку до національного мультипредметного тестування (НМТ)

• Історія України
• Математика
• Українська мова та література

Підготовку до ЗНО

• Історія України
• Математика
• Українська мова та література
• Англійська мова

Підготовку до ЄВІ/ЄФВВ

• Іспиту з іноземної мови
• Єдиного фахового вступного випробування з права відповідно до вимог та програми ВНЗ

Супровід на етапі вступу

• Підготовка необхідних документів
• Переклад та нострифікація
• Консультації фахівця

Про Академію

Академія забезпечує комплексну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері медіації, адвокатури та нотаріату.

Засновники НЮА, громадська організація «Всеукраїнська Вища Рада юристів», яка діє у складі громадської ради при Міністерстві юстиції України згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 3870/7 від 17.10.2017 року та № 3942/7 від 8.11.2019 року, та Денисенко Григорій Вячеславович, головний юрист Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА» мали за місію дати кожному можливість отримання якісної освіти, зручного підвищення кваліфікації, отримання додаткової професії, підтримання актуальних знань та навичок у світі, що швидко розвивається.

Візія полягає в тому, що НЮА є лідером з інноваційної освіти і науки у сфері права, демонструє постійне прагнення до самовдосконалення відповідно до світових стандартів.

Основними напрямами освітньої діяльності, які пропонуються студентам та слухачам Національної Юридичної Академії є:

для адвокатури

Відвідування акредитованих заходів з підвищення кваліфікації адвокатів, помічників адвокатів, тих, що повертаються у професію

для медіаторів

Базова підготовка та спеціалізована підготовка медіаторів (судова, сімейна медіація, медіація в громадах, медіація в кримінальних справах та кримінальному процесі)

для нотаріату

Відвідування акредитованих заходів з підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів ДНК, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів.

Чому Національна Юридична Академія?
Особливість Академії НЮА полягає в тому, що успішне завершення освітніх програм нашими студентами та слухачами надає їм змогу здійснити національну реєстрацію себе як професіонала у Єдиних Реєстрах, що забезпечується завдяки підтримки одного із засновників, Всеукраїнської Вищої Ради юристів.
Дізнатись більше
Слухачі НЮА після успішного завершення навчально-підготовчих курсів вступають до провідних юридичних закладів вищої освіти України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

081 Право
 • Право (денна форма);
 • Право/Правознавство (заочна форма);
 • Право (на основі ОКР молодшого спеціаліста) (денна/заочна форма).

Термін навчання бакалаврів на денному відділенні становить 4 роки. Перші шість семестрів студенти навчаються за спільним навчальним планом, із можливістю вибору дисциплін на 2 та 3 курсах, після чого відбувається обрання вибіркових блоків («Адвокатура», «Адміністративне право», «Господарське право», «Екологічне та природоресурсне право», «Земельне право», «Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальне та цивільне судочинство», «Суд та прокуратура», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне право» та ін.).

Термін навчання в бакалавраті на заочному відділенні складає 5 років (вибіркові блоки «Адвокатура», «Адміністративне право», «Господарське право», «Екологічне та природоресурсне право», «Земельне право», «Конституційне право», «Кримінальне право», «Кримінальне та цивільне судочинство», «Суд та прокуратура», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне право»).

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

081 Право
 • Право (денна/заочна форми);
 • Україно – Європейські правничі студії (Програма подвійного дипломування з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.Вільнюс, Литва) / мова навчання англійська (денна форма);
 • Інтелектуальна власність (денна/заочна форми);
 • Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні (денна форма).

Студенти, які після здобуття рівня «бакалавр» навчатимуться в магістратурі, зможуть обирати з понад 30 вибіркових блоків, а саме: "Адвокатура", "Адміністративна юрисдикція", "Адміністративне право", "Виконавче право та процес", "Господарське право", "Правове забезпечення вирішення економічних спорів", "Екологічне та природоресурсне право", "Енергетичне право", "Земельне та аграрне право", "Інтелектуальна власність", "Інформаційне право", "Історія права", "Конституційне право", "Контрактне право", "Корпоративне право", "Криміналістика", "Кримінальне право", "Кримінальне судочинство", "Нотаріат", "Податковий юрист", "Порівняльне правознавство", "Право соціального забезпечення", "Правове забезпечення організації праці", "Правовий бізнес консалтинг", "Право охорони здоров'я", "Приватне право", "Публічна адміністрація", "Теорія та філософія права", "Трудове право", "Фінансово-правовий радник", "Цивільне судочинство" та ін.

А бажаючі навчатися в магістратурі іноземною мовою (англійська), за умови достатнього рівня знань, отримають можливість проходити підготовку за надсучасними англомовними вибірковими блоками "Human rights" та "Legal practice" (тільки денна форма навчання).

Термін навчання в магістратурі денна – 2 роки, заочна - 1 рік 5 місяців.

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"

Знати свої права - значить бути сильним. Отримай навички і впевненість, необхідні для досягнення успіху в епоху змін і глобальної нестабільності.

Ступінь фахової передвищої освіти що присвоюється: Фаховий молодший бакалавр

Назва галузі знань: 08 Право Назва спеціальності: 081 Право

Кваліфікація освітня: Фаховий молодший бакалавр з права Кваліфікація в дипломі: Освітньо-професійний ступінь − Фаховий молодший бакалавр Спеціальність − Право Освітньо-професійна програма - Право

Передумови для вступу: Профільна або базова середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта

Тип диплома та обсяг програми: Одиничний, диплом фахового молодшого бакалавра. Обсяг програми: - на основі базової середньої освіти: 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної середньої освіти професійного спрямування / 3 роки 10 місяців. - на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), професійної (професійно-технічної) освіти: 120 кредитів ЄКТС / 1 рік 10 місяців.

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює підготовку здобувачів на денній та заочній формі навчання:

Бакалавр за спеціальностями:

 • 081 «Право»
 • 293 «Міжнародне право»
 • 053 «Психологія»
 • 073 «Менеджмент» освітня програма "Управління інтелектуальною власністю"
 • 061 «Журналістика»
 • 125 «Кібербезпека»

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» здійснює підготовку здобувачів на денній та заочній формі навчання:

Магістр за спеціальностями:

 • 081 «Право»
 • 293 «Міжнародне право»
 • 053 «Психологія»
 • 073 «Менеджмент» освітня програма "Управління інтелектуальною власністю"
 • 262 «Правоохоронна діяльність»

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Інститут управління і права м. Київ

Київський інститут управління і права є структурним підрозділом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів правничої діяльності.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «Бакалавр»:

 • Денна форма навчання — 4 роки;
 • Заочна форма навчання — 4 роки.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «Магістр»:

 • Денна форма навчання — 1,5 роки;
 • Заочна форма навчання — 1,5 роки.
Порядок вступу та навчання

1.

Ви залишаєте заявку та з Вами зв'язується спеціаліст приймальної комісії Академії, відповідає на запитання, консультує. Далі Вам на пошту надходить лист із переліком документів для вступу.

2.

Ви надсилаєте електронною поштою, або надаєте в оригіналі, скан або фото необхідних документів. Спеціаліст приймальної комісії надсилає Вам договір та рахунок на оплату.

3.

Ви проходите програму передбачену навчальними планами. Ви вивчаєте матеріали, та проходите підсумковий контроль.

4.

У деяких випадках передбачено вибір однієї теми із запропонованого нами переліку та написання атестаційної роботи, за підтримки куратора. Захищаєте її в нашій Академії.

5.

Ви отримуєте свідоцтво про підвищення кваліфікації або диплом про професійну підготовку або перепідготовку.

Новини
Календар подій

Листопад 2023

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 Листопад
Немає подій
Events for 2 Листопад
Немає подій
Events for 3 Листопад
Немає подій
Events for 4 Листопад
Немає подій
Events for 5 Листопад
Немає подій
Events for 6 Листопад
Немає подій
Events for 7 Листопад
Немає подій
Events for 8 Листопад
Немає подій
Events for 9 Листопад
Немає подій
Events for 10 Листопад
Немає подій
Events for 11 Листопад
Немає подій
Events for 12 Листопад
Немає подій
Events for 13 Листопад
Немає подій
Events for 14 Листопад
Немає подій
Events for 15 Листопад
Немає подій
Events for 16 Листопад
Немає подій
Events for 17 Листопад
Немає подій
Events for 18 Листопад
Немає подій
Events for 19 Листопад
Немає подій
Events for 20 Листопад
Немає подій
Events for 21 Листопад
Немає подій
Events for 22 Листопад
Немає подій
Events for 23 Листопад
Немає подій
Events for 24 Листопад
Немає подій
Events for 25 Листопад
Немає подій
Events for 26 Листопад
Немає подій
Events for 27 Листопад
Немає подій
Events for 28 Листопад
Немає подій
Events for 29 Листопад
Немає подій
Events for 30 Листопад
Немає подій
Ми знаходимось

вул. Пушкінська, 9,
Київ, 01030

Контактна інформація
слідкуйте за нами

© 2022 Національна Юридична Академія

«Платформа для підвищення кваліфікації адвокатів»

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень. Така відмітка про дотримання вимоги про щорічне підвищення кваліфікації у визначеному обсягу годин вноситься до профайлу адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (в новій редакції), з яким Ви можете ознайомитися за посиланням, покладає організацію та реалізацію процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні на Вищу школу адвокатури НААУ. НАЦОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ є закладом, який отримав акредитацію Експертної ради ВША НААУ та проводить заходи з підвищення кваліфікації для адвокатів для всіх регіонів України, більшість з яких доступні в онлайн-трансляції. Авторські курси присвячені найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування законодавства, огляду практики Європейського суду з прав людини, питанням адвокатської етики, розвитку практичних професійних навичок тощо.

До процесу підвищення кваліфікації як лектори залучені відомі адвокати, члени органів адвокатського самоврядування та Комітетів НААУ, науковці, судді. Всі лектори проходять попередню сертифікацію.

Листопад 2023

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 Листопад
Немає подій
Events for 2 Листопад
Немає подій
Events for 3 Листопад
Немає подій
Events for 4 Листопад
Немає подій
Events for 5 Листопад
Немає подій
Events for 6 Листопад
Немає подій
Events for 7 Листопад
Немає подій
Events for 8 Листопад
Немає подій
Events for 9 Листопад
Немає подій
Events for 10 Листопад
Немає подій
Events for 11 Листопад
Немає подій
Events for 12 Листопад
Немає подій
Events for 13 Листопад
Немає подій
Events for 14 Листопад
Немає подій
Events for 15 Листопад
Немає подій
Events for 16 Листопад
Немає подій
Events for 17 Листопад
Немає подій
Events for 18 Листопад
Немає подій
Events for 19 Листопад
Немає подій
Events for 20 Листопад
Немає подій
Events for 21 Листопад
Немає подій
Events for 22 Листопад
Немає подій
Events for 23 Листопад
Немає подій
Events for 24 Листопад
Немає подій
Events for 25 Листопад
Немає подій
Events for 26 Листопад
Немає подій
Events for 27 Листопад
Немає подій
Events for 28 Листопад
Немає подій
Events for 29 Листопад
Немає подій
Events for 30 Листопад
Немає подій